‘Een kwalitatief hoogstaande samenleving heeft mensen nodig die kennen, kunnen en voelen; daar ligt voor ons als onderwijsmakers dus een grote verantwoordelijkheid.’ Met deze woorden opent hoogleraar en politicus Jan Anthonie Bruijn deze bundel over toetsen en examineren in het hoger onderwijs.

Het onderwijs heeft als opdracht samen met iedere student op zoek te gaan naar zijn of haar unieke talenten in de domeinen van kennen, kunnen en voelen, en mogelijkheden te creƫren om in optimale omstandigheden verder te kunnen werken aan deze talenten. Een klimaat waarin refl ectie en feedback hand in hand gaan, is hierbij cruciaal.
Het helpt de horizon en de stip op die horizon helder te krijgen, de route te bepalen, wegomleidingen te kiezen wanneer nodig en de route aan te passen wanneer informatie erop wijst dat dit niet de meest effectieve weg is naar de
beoogde plaats van bestemming. Deze visie op onderwijs, die steeds vaker doorklinkt in gesprekken binnen en over het hoger onderwijs, vraagt om een herkadering van het waarom, wat en hoe van de manier waarop wij studenten toetsen en beoordelen.
In deze bundel wordt door middel van artikelen en interviews stilgestaan bij inspirerende, vooruitstrevende, en professionele toets- en feedbackpraktijken in het hoger onderwijs.