Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs 

Dominique Sluijsmans & René Kneyber (red.)

Formatief toetsen is in Nederland in opkomst. In plaats van dat toetsen gebruikt worden als beoordeling van het leren, worden toetsen juist ingezet als onderdeel van het leerproces. Niet alleen biedt dit belangrijke kansen voor het verbeteren van het onderwijs en leerprocessen, maar ook om leerlingen meer eigenaarschap te bieden voor het onderwijs dat ze ontvangen.

In deze bundel komen leraren van uiteenlopende vakken aan het woord die eerste stappen hebben gezet in formatieve toetsing. Ook hebben diverse onderzoekers artikelen geschreven waarin ze ingaan op diverse thema’s van formatief toetsen: praktische uitvoering, stand van zaken, motivatie en het geven van feedback.