Hoe werkt het menselijk brein? Hoe leren kinderen en wat kunnen leraren doen om hun lessen daar beter op aan te laten sluiten? Wat is er nodig om leerlingen de lesstof beter te laten onthouden? En waardoor raken leerlingen echt gemotiveerd?
De psychologie biedt leraren veel bruikbare antwoorden op deze vragen. In dit boek beschrijven de auteurs de belangrijksteinzichten op het gebied van denken en leren, en van motivatie en gedrag. Zij laten zien hoe leraren hun lessen daarmee kunnen verbeteren.

David Didau is 15 jaar leraar geweest in Engeland, en is inmiddels auteur van een aantal populaire boeken en een veelgevraagd spreker. Hij verzorgt trainingen voor leraren, met name op het gebied van lees- en taalonderwijs.

Nick Rose is een voormalig psychologisch onderzoeker en als onderzoeksspecialist betrokken
geweest bij het Teach-First-programma (vergelijkbaar met ‘Eerst de Klas’). Toen hij ging lesgeven
viel hem op dat er onder zijn collega’s behoefte was aan gefundeerde kennis over leren en motivatie.

Samen schreven zij dit boek met de bedoeling om iedere leraar toegang te geven tot belangrijke psychologische kennis voor de lespraktijk.

Dit boek is verkrijgbaar via de webshop: https://phronese.vrijeboeken.com/book/9789490120399-psychologie-in-de-klas.html

In druk 1 (september 2019) zijn door een technische fout de laatste noten weggevallen. De gecorrigeerde lijst kunt u hier downloaden: https://www.uitgeverijphronese.nl/wp-content/uploads/2019/10/Psychologie-in-de-klas-WEB-335-341.pdf