EEN ONLINE LEESCLUB

Je samen met anderen verdiepen in deze pedagogische klassieker? Wouter Pols en Simon Verwer, vertalers van Meirieu, organiseren een online leesclub waarin je samen anderen van gedachten kunt wisselen, onder de bezielende leiding van twee Meirieu-experts. De bijeenkomsten vinden online plaats op de volgende momenten.

Dinsdagavond 24 augustus 2021 20.30 – 21.30
Woensdagavond 15 september 2021 20.30 – 21.30
Donderdag 07 oktober 2021 20.30 – 21.30

 

Simon Verwer

Vertaler van Pedagogiek: De plicht om weerstand te bieden

Wouter Pols

Vertaler van Frankenstein en de pedagogiek

Een nieuw boek van Philippe Meirieu

Ieder die opvoedt of lesgeeft wordt dagelijks geconfronteerd met een onontkoombare realiteit: je ontmoet iemand die ahankelijk is van jou, en van wie ‘iets’ gemaakt moet worden, maar op wiens vrijheid jouw wil geen greep heeft. 

Aan de hand van de wonderlijke geschiedenis van dokter Frankenstein en zijn fameuze maaksel beschrijft de bekende, Franse pedagoog Philippe Meirieu in dit boek deze typische, pedagogische onderneming. Daarbij gaat hij op zoek naar ideeën die kunnen helpen om een opvoedingsrelatie niet, zoals in het beroemde verhaal van Frankenstein, in een nachtmerrie te laten eindigen. Moet je daarvoor elk voornemen om van de ander ‘iets’ te ‘maken’ opgeven, en zo ja, verval je dan niet in een gevoel van onmacht en fatalisme?

Met andere woorden: kun je een opvoeder zijn zonder een dokter Frankenstein te zijn?

 

Geschreven door Philippe Meirieu

 Philippe Meirieu is in Frankrijk een bekende pedagoog. Hij was hoogleraar aan de Universiteit Lumière Lyon 2 en als adviseur betrokken bij belangrijke onderwijshervormingen in Frankrijk, waaronder die van de lerarenopleidingen.

 

Vertaling door Wouter Pols

Wouter Pols is auteur, onderzoeker en voormalig docent-opleider. Meest recent was hij actief als deeltijdonderzoeker op de Hogeschool Rotterdam, binnen het Kenniscentrum Talentontwikkeling.