Momenteel beschikbaar!

 

Onderwijs verbeteren was nog nooit zo eenvoudig! In het boek DOORLOOPJES: EEN VISUELE ONTWERPGIDS VOOR LERAREN vatten Tom Sherrington en Oliver Caviglioli het belangrijkste onderwijsonderzoek samen in praktische, geïllustreerde vijf-stappen-plannen. Het boek is ongekend populair in het Verenigd Koninkrijk en verschijnt nu in Nederlands vertaling (vertaald door René Kneyber). 

stappenplannen voor iedere leraar

Leraren willen graag weten hoe ze onderzoek kunnen vertalen naar hun onderwijspraktijk, maar hebben daar niet altijd de tijd voor . Sherrington en Caviglioli vertaalden daarom vele wetenschappelijke inzichten naar visuele stappenplannen. Inspirerend en praktisch!

Doorloopjes

Thema's

Secties

prachtig vormgegeven bladzijdes

Wat zeggen anderen?

“Een feest om te lezen, een groter
feest om deze doorloopjes
in de les toe te passen. Met
recht een must-read voor alle
leerkrachten.”

NAOMI SMITS

leraar PO

“Onmisbaar voor iedereen die onderwijs wil verbeteren.”

DYLAN WILIAM

Onderwijsexpert

“Wat ik fijn vind, is dat wetenschappelijke inzichten verhelderd worden via dubbele codering (een combinatie van tekst en illustraties). Een echte aanrader!”

VALENTINA DEVID

Leraar VO

“Het is René Kneyber voortreffelijk gelukt om de pedagogische en didactische stap-voor-stap aanpakken van Tom Sherrington en Oliver Caviglioli in de juiste onderwijstaal te vervatten.

DOMINIQUE SLUIJSMANS

Onderwijskundige & auteur

Zes thema’s

De 50 praktische Doorloopjes zijn het hoofdbestanddeel van het boek. Deze zijn verdeeld over zes aansprekende thema’s.

GEDRAG & RELATIES

Het is belangrijk dat leraren een omgeving scheppen waarbinnen leerlingen zich veilig en geborgen voelen; een omgeving die leerlingen ondersteunt in hun individualiteit en in hun leerproces. Dit vereist gepaste, op het leerproces gerichte relaties waarbij de verwachtingen hoog zijn en iedereen de routines en grenzen kent. Deze verzameling Doorloopjes helpt leraren om dit te bereiken.

 

CURRICULUMONTWERP

Er bestaat een interessant samenspel tussen curriculum en didactiek, dus tussen de inhoud van wat we onderwijzen en hoe we dat onderwijzen. In deze reeks Doorloopjes passeert een aantal denklagen over het curriculum de revue, van het grote plaatje tot aan het niveau van wat leerlingen moeten weten, de ervaringen die ze hebben en het soort vragen die we moeten stellen. We hebben deze serie verbonden aan wat wij belangrijke concepten vinden, en het geheel helpt leraren om een curriculum te ontwerpen dat coherent, rijk aan kennis en ervaringen is en waar aandacht is voor zowel de kern als het achterland. In tegenstelling tot de andere Doorloopjes, die meer gericht zijn op de dagelijkse lespraktijk, zijn deze Doorloopjes conceptueler van aard. Ze zijn vooral bruikbaar voor analyses van het huidige curriculum, of voor ontwerpen van een nieuwe module of periode.

UITLEGGEN & VOORDOEN

en centraal onderdeel van effectief lesgeven is dat leerlingen kennis en begrip van concepten en processen opdoen, om deze vervolgens te kunnen toepassen in allerlei situaties. Uitleggen en voordoen zijn cruciale elementen in het handelingsrepertoire van leraren. Deze Doorloopjes beslaan een aantal belangrijke aspecten van de werkwijze van effectieve leraren: woordenschat ontwikkelen, moeilijke concepten verkennen en gedegen, geraffineerd werk afleveren. Daarbij maken we gebruik van de theorie in het Waarom?-deel van het boek, waaronder de ideeën van Willingham, Wiliam, Berger en Shimamura.

BEVRAGEN & FEEDBACK

Alle leraren stellen vragen en geven feedback. Er bestaan echter grote verschillen in de mate waarin deze handelingen een impact hebben op de waarborging van diepgewortelde kennis en vaardigheden bij alle leerlingen. Het is belangrijk dat leraren het vermogen ontwikkelen om responsief te zijn, door hun uitleg en hun opdrachten te laten aansluiten bij het begripsniveau van de leerling. Deze Doorloopjes beschrijven een repertoire aan effectieve vraagtechnieken die de dagelijkse lespraktijk vormen, en leraren een goed idee geven van hoe het leren ervoor staat. Er wordt ook een aantal feedbacktechnieken gegeven, die alle leerlingen kunnen helpen om vooruitgang te boeken, hun begrip te verdiepen en beheersing te bereiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

OEFENEN & TERUGHALEN

Deze serie Doorloopjes verkent verschillende strategieën die een sterke overlap vertonen met de instructieprincipes van Rosenshine, en Willinghams idee van beheersen en drillen. Leerlingen kunnen binnen een hele keur aan kennis en fysieke vaardigheden hun zelfvertrouwen en beheersing verbeteren door te oefenen, beginnend bij strak gemonitorde geleide instructie en eindigend in zelfstandiger oefenen. Een belangrijk aspect hiervan is de rol die oefenen met terughalen speelt in het ontwikkelen van een goede opslag- en terughaalcapaciteit in het langetermijngeheugen. Door dingen terug te halen wordt het probleem opgelost dat leerlingen iets snel weer vergeten. Hoewel overhoringen een bruikbare vorm hiervan zijn, kunnen terughaaloefeningen ook andere vormen aannemen. In elk geval is regelmatig terughalen een heel goed idee voor lesgeven, en is het van belang dat iedere leerling daarbij betrokken blijft.

MODUS-B-LESGEVEN

In zijn boek The Learning Rainforest introduceert Tom de concepten modus-A- en modus-B-lesgeven. Hiermee geeft hij aan dat leraren normaliter balanceren tussen twee verschillende manieren van lesgeven om diepte en variatie toe te voegen aan oefenmomenten. Modus A verwijst naar alle leraargeleide instructievormen die de context vormen voor veel van onze Doorloopjes. Modus B is een grote verzameling aan activiteiten waarin de leerlingen normaal gesproken keuzevrijheid krijgen, aan de slag gaan met meer uitvoerige verbale bijdragen en samenwerken. Dit is zeker geen volledige lijst aan ideeën; het is maar een kleine selectie van alle mogelijkheden. De uitdaging voor leraren is om modus A en modus B te verweven tot een geheel, niet in één les, maar gedurende een bepaalde periode.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!