DOORLOOPJES 2

Doorloopjes 2: Coachen op didactiek in 5 stappen Doorloopjes was in 2021 het meest populaire onderwijsboek, en dit jaar is de opvolger in Nederlandse vertaling verschenen. Deze editie bevat nog meer geïllustreerde stappenplannen om je onderwijs te verbeteren en kwam...

Formatief handelen: van instrument naar ontwerp

Of het nu is om leerlingen te motiveren, zelfsturing te vergroten of om prestaties te verbeteren, veel scholen ambiëren om aan de slag te gaan met formatief handelen. Maar veel docenten stoeien met hoe ze formatief handelen een goede plek kunnen geven in hun lessen.  ...

Regie in de klas

Goed gedrag is het begin van goed leren. Alle leerlingen verdienen klaslokalen waar het rustig en veilig is, en iedereen waardig met elkaar omgaat. Het is een van de belang- rijkste taken van de leraar om zo’n ruimte te creëren. Maar dit gaat niet vanzelf. Het is niet...

Leiderschap voor onderwijsontwikkeling

Werken met Professionele Leergemeenschappen (zoals datateams en Lessen Study) is een mooie manier om aan schoolontwikkeling te werken. Echter, het blijkt voor dit type van professionalisering een uitdaging te zijn om duurzame onderwijsverbetering te realiseren. Na een...

Psychologie in de klas

Hoe werkt het menselijk brein? Hoe leren kinderen en wat kunnen leraren doen om hun lessen daar beter op aan te laten sluiten? Wat is er nodig om leerlingen de lesstof beter te laten onthouden? En waardoor raken leerlingen echt gemotiveerd?De psychologie biedt leraren...

De terugkeer van het lesgeven

In het hedendaagse onderwijs lijkt de rol van leraren geminimaliseerd te zijn. Ze moeten een ‘coach’ zijn of een ‘lerende onder lerenden’ en leerlingen moeten vooral ‘autonoom leerstof tot zich kunnen nemen’. Aan de hand van zijn invloedrijke drieslag kwalificatie,...