Pedagogiek als betrokken handelings-wetenschap

Door Gert Biesta & Maartje Janssens (red.)
Bestel in onze webshop

Pedagogiek is een wetenschap is ‘welke haar object niet slechts wil kennen om te weten hoe de dingen zijn’, maar die ook datgene wat ze bestudeert ‘wil (…) leren kennen om te weten hoe op kortere of langere termijn gehandeld moet worden’

– M.J. Langeveld

Een prachtige bundel

In deze bundel verkennen diverse lectoren en leraren vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van concrete voorbeelden hoe pedagogische inzichten over de onderwijspraktijk dienstbaar kunnen zijn aan die praktijk. Daarbij gaat het vooral om de vraag wat vruchtbare manieren zijn om de relatie tussen onderzoek en praktijk zo goed mogelijk tot stand te brengen en in stand te houden. 

Daarbij tonen de bijdragen onder andere dat als onderzoek dienstbaar
wil zijn aan de onderwijspraktijk, men er rekening mee moet houden
dat onderwijs geen kwestie is van de inzet van al dan niet effectieve
interventies, maar dat onderwijsprocessen complexe, communicatieve processen zijn die beogen de vorming van leerlingen op gang te brengen.

 

 

De redactie

Gert Biesta

Gert Biesta

Hoogleraar pedagogiek

Maartje Janssens

Maartje Janssens

Wetenschappelijk medewerker NIVOZ

De bijdragen 

Kan handelingswetenschap bijdragen aan een sterkere beroepsgroep van leraren? – Jacquelien Bulterman-Bos 

Praktijkgericht onderzoek: over kennen, handelen en de eigen aard van het opvoeding en onderwijs – Gert Biesta

Pielen, prutsen, klooien: het pedagogisch handelen in het mbo aanscherpen en handen en voeten geven – Ton Bruining

‘Wie ben ik om dit verhaal te vertellen?’ over je positie en betrokkenheid als onderwijspedagogisch onderzoeker – Monique Leijgraaf

De ethische horizon waaraan we ons handelen kunnen toetsen – Frederike de Jong

Van kennis naar wijsheid: over het belang van verhalen voor het handelen van leraren – Jos Castelijns

Het concrete moment als toetssteen: fenomenologisch onderzoek van de eigen onderwijspraktijk als ondersteuning van het pedagogisch handelen van leraren – Geert Bors

Het belang van betrokken theorie voor de opleidingspraktijk – Hans Bakker

Pedagogisch praktijkonderzoek en fenomenologie – Hester IJsseling en Pieter Boshuizen

Samen zin ontdekken: contouren van een pedagogiek voor levensoriëntatie – Bas van den Berg