Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs

Door Dominique Sluijsmans & Mien Segers (red.)

In deze bundel wordt door middel van artikelen en interviews stilgestaan bij
inspirerende, vooruitstrevende, en professionele toets- en feedbackpraktijken
in het hoger onderwijs.

 

Inmiddels verschenen (maart 2018)

 

 

Hernieuwde druk: ‘Ik ben ook een mens’. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt

Door Joop Berding

Dit meesterwerk van Joop Berding dat in 2016 verscheen, als tweede druk verkrijgbaar met een nieuwe frisse omslag en met een toegankelijker prijskaartje.

Reeds verschenen (mei 2018)

De terugkeer van het lesgeven

Door Gert Biesta

De nieuwe Biesta. Voor veel mensen zijn dit al woorden genoeg, voor alle anderen dan dit: In zijn vierde boek staat Nederlands meest bekende pedagoog stil bij het belang van de leraar en het lesgeven.

Inmiddels verschenen (juni 2018)

 

De sluipende crisis: Waarom het onderwijs niet beter wordt

René Kneyber & Dorien Zevenbergen

De onderwijsinspectie rapporteerde begin dit jaar dat het niveau van leerlingen langzaam – maar zeker – achteruit gaat. Dit is opmerkelijk gezien het grote aantal initiatieven dat de afgelopen decennia genomen is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In dit essay leggen de auteurs in een scherpe analyse de vinger op de zere plek, namelijk dat het dalende niveau het gevolg is van het falend overheidsbeleid, en niet van het falen van de leraar in de klas.

Verschijnt oktober 2018