Dit zijn onze gratis boeken (als PDF)

De bril van de leraar

 Een beroepsvereniging voor leraren in het VO komt al jaren moeilijk van de grond. Toch is daar juist in tijden van het lerarentekort grote behoefte aan. In De bril van de leraar beschrijft Pieter Leenheer de moderne geschiedenis van het leraarschap. 

De Sluipende Crisis

Waarom falen vrijwel alle pogingen om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Dat heeft volgens de auteurs weinig met de vrijheid van onderwijs te maken, maar vooral met de kwaliteit van beleid. 

Kiezen voor persoonsvorming

Veel scholen ambiëren iets te doen met de persoonsvorming van leerlingen. De auteurs schetsen hoe persoonsvorming als vak kan worden aangeboden in het voortgezet onderwijs. 

Toetsrevolutie VO

In 2016 verscheen dit boek over formatief toetsen in het voortgezet onderwijs.

Toetsrevolutie HO

In 2018 verscheen de grote ‘zus’ van Toetsrevolutie VO. En won in 2019 de Prijs voor Examens. 

Het Alternatief 2

Hoe kunnen we leraren in beweging brengen, en meer hun ruimte laten benutten voor onderwijsverbetering en -innovatie? De zoektocht gaat door in deze baanbrekende serie.